Priebeh spolupráce

Naše služby

Kvalitný právny servis pre všetkých účastníkov
 kúpy, predaja či prenájmu nehnuteľností. Na tom si spoločnosť RE/MAX zakladá.
Poskytneme vám celú škálu služieb spojených s bývaním – od zaistenia hypotéky,
cez právne služby, sťahovanie, poistenie, až po maľovanie a ďalší servis.

Služby a postup pri kúpe nehnuteľnosti

 1. Zistenie vašich potrieb
 2. Zadanie vášho dopytu zohľadňujúceho požiadavky (lokalita, dispozícia, cena) do systému RE/MAX a jej pravidelné párovanie s aktuálnou ponukou nehnuteľností. Vhodné ponuky sú vám automaticky zasielané emailom.
 3. Aktívne hľadanie vhodných nehnuteľností.
 4. Zabezpečenie dodatočných informácií a dohodnutie obhliadky nehnuteľnosti s predávajúcim alebo ponúkajúcim maklérom.
 5. Odborné zhodnotenie stavu vami vybranej nehnuteľnosti a porovnanie s jej trhovou cenou.
 6. Váš realitný maklér je pre vás obvykle schopný vyjednať lepšie podmienky pri kúpe vašej nehnuteľnosti, a to vrátane ceny, upozorniť na prípadné nedostatky, či odporučiť najvhodnejší postup pri vyjednávaní.
 7. Zabezpečenie financovania v spolupráci s hypotekárnym maklérom.
 8. Zabezpečenie kompletného právneho servisu a poradenstvo – dohliadneme na správny priebeh celého obchodu vrátane zaistenia advokátskej úschovy.
 9. Prevzatie nehnuteľnosti a s tým spojená dokumentácia – preberací protokol obsahujúci stav nehnuteľnosti a prepis energií.
 10. Sprostredkovanie výhodnejšieho poistenia vašej novej nehnuteľnosti, domácnosti, životného poistenia spojeného s hypotékou a poistenie schopnosti splácať.
 11. Zaistenie popredajného servisu (sťahovanie, maľovanie, upratovanie)
 12. Zabezpečenie prenájmu vašej novej nehnuteľnosti.

CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ

Služby a postup pri predaji nehnuteľnosti

 1. Dôkladná prehliadka vašej nehnuteľnosti vrátane zistení technických informácií a zoznámenie sa s okolím
 2. Stanovenie reálnej predajnej ceny na základe štatistických výstupov z obchodov realizovaných v uplynulom období a porovnanie s aktuálnou trhovou cenou konkurenčných nehnuteľností v danej lokalite
 3. Spracovanie profesionálnej ponukovej prezentácie vašej nehnuteľnosti pre jej ďalší marketing (dokumentácia, pôdorysy, mapy a ďalšie doplňujúce doklady ako napríklad aktuálny výpis listu vlastníctva, územného rozhodnutia, stavebného povolenia atď.)
 4. Príprava vašej nehnuteľnosti na predaj
 5. Zalistovanie vašej nehnuteľnosti do systému RE/MAX do 24h od uzavretia spolupráce a jej okamžitý export na dôležité realitné servery.
 6. Automatické párovanie vašej ponuky nehnuteľnosti so všetkými zodpovedajúcimi dopytmi v rámci RE/MAX a kontaktovanie potenciálnych záujemcov
 7. Aktívne vyhľadávanie potenciálnych záujemcov
 8. Spolupráca s ostatnými maklérmi v rámci jednej referenčnej provízie pri predaji vašej nehnuteľnosti
 9. Umiestnenie pútačov s kontaktmi na vášho makléra na nehnuteľnosť
 10. Pravidelný prehľad o všetkých aktivitách vášho makléra spojených s predajom vašej nehnuteľnosti, odporúčanie ďalších krokov a spätná väzba od záujemcov
 11. Prehliadky nehnuteľnosti len s kvalifikovanými bonitným klientmi
 12. Zabezpečenie rezervačnej zmluvy a rezervačného poplatku
 13. Zabezpečenie kúpnych zmlúv a úschovy kúpnej ceny v notárskej úschove alebo formou vinkulácie v banke.
 14. Zabezpečenie financovania spolupráci s hypotekárnym maklérom
 15. Podanie návrhu na vklad prevodu vlastníctva na príslušný kataster nehnuteľností so všetkými potrebnými dokumentmi
 16. Odovzdanie nehnuteľnosti novému majiteľovi vrátane preberacieho protokolu a zabezpečeniu prepisu energií
 17. Popredajný servis (sťahovanie, maľovanie, vypratanie nehnuteľnosti)

CHCEM PREDAŤ NEHNUTEĽNOSŤ

Služby a postup pri nájme nehnuteľnosti

 1. Zistenie vašich potrieb
 2. Zadanie dopytu zohľadňujúceho vaše požiadavky (lokalita, dispozícia, cena) do systému RE/MAX a jej pravidelné párovanie s aktuálnou ponukou nehnuteľností na prenájom. Vhodné ponuky sú vám automaticky zasielané e-mailom.
 3. Aktívne hľadanie vhodných nehnuteľností na prenájom
 4. Zabezpečenie dodatočných informácií a dohodnutie obhliadky nehnuteľnosti s prenajímateľom či zastupujúcim maklérom
 5. Odborné zhodnotenie stavu vami vybranej nehnuteľnosti a porovnanie s jej trhovou cenou
 6. Váš realitný maklér je pre vás obvykle schopný vyjednať lepšie podmienky, a to vrátane ceny, upozorniť na prípadné nedostatky či odporučiť najvhodnejší postup pri vyjednávaní
 7. Zabezpečenie kompletného právneho servisu a poradenstva – dohliadneme na správny priebeh celého obchodu
 8. Prevzatie nehnuteľnosti a s tým spojená dokumentácia – preberací protokol obsahujúci stav nehnuteľnosti a prípadne prepis energií
 9. Zaistenie popredajného servisu (sťahovanie, maľovanie, upratovanie)

CHCEM NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

Služby a postup pri prenájme nehnuteľnosti

 1. Dôkladná prehliadka vašej nehnuteľnosti vrátane zistení technických informácií a zoznámenie sa s okolím
 2. Analýza aktuálnej ponuky prenájmov v danej lokalite
 3. Odporučenie konkurencieschopných cien prenájmu vašej nehnuteľnosti reflektujúcich lokalitu, kvalitu a vybavenie
 4. Spracovanie profesionálnej ponukovej prezentácie vašej nehnuteľnosti pre jej ďalší marketing vrátane dokumentácie, pôdorysov, máp
 5. Pripravenie vašej nehnuteľnosti na prenájom
 6. Zalistovanie vašej nehnuteľnosti do systému RE/MAX do 24h od uzavretia spolupráce a jej okamžitý export na všetky dôležité realitné servery
 7. Automatické párovanie vašej ponuky nehnuteľnosti so všetkými zodpovedajúcimi dopytmi v rámci RE/MAX a kontaktovanie potenciálnych záujemcov
 8. Aktívne vyhľadávanie potenciálnych záujemcov
 9. Spolupráca s ostatnými maklérmi
 10. Umiestnenie pútačov s kontaktmi na vášho makléra na nehnuteľnosti
 11. Pravidelný prehľad o všetkých aktivitách vášho makléra spojených s prenájmom vašej nehnuteľnosti, odporúčanie ďalších krokov a spätná väzba od záujemcov
 12. Prehliadky nehnuteľnosti iba s kvalifikovanými klientmi
 13. Zabezpečenie nájomných či podnájomných zmlúv
 14. Odovzdanie nehnuteľnosti nájomcovi vrátane preberacieho protokolu a prípadne zabezpečenie prepisu energií
 15. Popredajný servis (sťahovanie, maľovanie, vypratanie nehnuteľnosti, správcovská spoločnosť atď.)

CHCEM PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ

Naše provízie

Sme tím profesionálov, ktorý sa neustále vzdeláva, disponuje know – how a poskytuje svojim zákazníkom kvalitné služby. Ku svojej práci využívame všetky možné nástroje, a preto časť odmeny makléra tvoria náklady na marketing nehnuteľnosti, inzerciu, právny servis, alebo odmenu pre referenčného makléra zastupujúceho druhú stranu a ďalšie aktivity vedúce k úspešnému dokončeniu obchodného prípadu.

Predaj / kúpa


Obvyklá odmena makléra spoločnosti RE/MAX sa kalkuluje z ceny nehnuteľnosti a väčšinou ju hradí predávajúci. Ak je obchod realizovaný cez referencie, čo uzavretie obchodného prípadu urýchľuje, maklér sa o túto províziu delí.

Nájom / prenájom


Vo väčšine prípadov platí prenajímateľ i nájomca svojím maklérom odmenu vo výške jedného mesačného nájomného + DPH. Nájomca pri uzavretí nájomnej či podnájomnej zmluvy navyše obvykle skladá tiež vratnú kauciu vo výške jedného mesačného nájomného.

Toggle

Header styles

Layouts

Reset default