Ocenenia realitného makléra

REGIONÁLNE OCENENIA

Certifikovaný partner predaja podľa normy ISO

RE/MAX ako prvá a zatiaľ jediná realitná spoločnosť na Slovensku podporila a propaguje nezávislú certifikáciu odbornej kvality maklérov podľa normy ISO a zaradila túto certifikáciu do RE/MAX systému trojstupňového vzdelávania maklérov. Titul CRM ISO (certifikovaný realitný maklér podľa normy ISO) je najvyššie ocenenie odbornej spôsobilosti v realitnom odbore, ktoré maklér môže dosiahnuť. Certifikáciu CRM ISO môže získať každý, kto úspešne zloží štátnu skúšku pred nezávislou komisiou.

Certifikát udeľuje Slovenská spoločnosť pre kvalitu na 3 roky. Po tejto dobe musí maklér preukázať vedomosti pred komisiou znova. V prípade, že maklér pozíciu neobháji, je mu titul CRM ISO odobratý do doby, kým si doplní potrebné znalosti a túto pozíciu opätovne obháji. Zákazníci sa môžu sťažovať u tejto inštitúcie, ktorá je oprávnená certifikáciu maklérovi odobrať.

Certifikovaný partner podľa normy ISO

Certifikovaný partner predaja 2. stupňa

Ocenenie Certifikovaný partner predaja 2. stupňa je udelené, pokiaľ maklér splní dve podmienky:

1. Preukáže v kategorizačnom teste RE/MAX hlbšie znalosti z oblasti Realitné právo, Procesy realitného makléra, Ekonomika a financie, Informačné technológie.

2. Má realizovaných v sieti RE/MAX minimálne 5 transakcií (iba predaj). 

Svoje znalosti musí Certifikovaný partner predaja

2. stupňa  preukázať každé dva roky v tzv. overovacom teste. V prípade, že pozíciu neobháji, je mu titul odobratý až do doby, než si doplní potrebné znalosti a túto pozíciu opätovne obháji.

Certifikovaný partner predaja 2. stupňa

Certifikovaný partner predaja 1. stupňa

Hodnotenie Certifikovaný partner predaja 1. stupňa je udeľované maklérovi, ktorý v kategorizačnom teste preukázal požadované minimum vedomostí z oblasti Realitné právo, Procesy realitného makléra, Ekonomika a financie, Informačné technológie. Svoje znalosti musí preukázať pravidelne každý rok v tzv. overovacom teste. V prípade, že pozíciu neobháji, je mu titul odobratý do doby, než si doplní potrebné znalosti a túto pozíciu opätovne obháji.

Certifikovaný partner predaja 1. stupňa

HVIEZDIČKY

Naši makléri môžu získať taktiež ocenenie 6 hviezdičiek a medzinárodné ocenenia spoločnosti RE/MAX. Hviezdičky sú prideľované za úspešné pôsobenie v sieti RE/MAX. V prípade porušenia etického kódexu RE/MAX môžu byť hviezdičky maklérovi odobrané.

ocenenie-hviezdičky

VÝROČNÉ OCENENIA

Maklér/kancelária roka

Táto kategória je vyhlasovaná 1x ročne. Víťazom se stáva maklér/kancelária s najväčšími dosiahnutými hrubými výnosmi za daný kalendárny rok bez ohľadu na dátum zahájenia činnosti.

kancelária rokamaklér roka

 

 

 

 

Maklér/kancelária – Skokan roka

Táto kategória je vyhlasovaná 1x ročne. Víťazom sa stáva maklér/kancelária s najväčšími priemernými hrubými výnosmi na 1 mesiac činnosti. Podmienkou je začatie činnosti v roku, kedy je kategória vyhlásená.

skokan roka 2011 - 2skokan roka 2011

 

 

 

 

MEDZINÁRODNÉ OCENENIA

Klubové ocenenia

Tieto prestížne medzinárodné ocenenia sú udeľované najlepším RE/MAX maklérom z celého sveta na základe dosiahnutej výšky hrubých ročných provízií. Najvyššími možnými oceneniami sú 100% Club, Platinum Club, Diamond Club a Chairman ‘s Club. Makléri majú výsadu používať logá prestížnych klubových ocenení na všetkých svojich propagačných materiáloch po dobu jedného roka.

klubove ocenenia klubove ocenenia2 klubove ocenenia3

 

 

 

 

Kariérne ocenenia

Tieto prestížne medzinárodné ocenenia sú udeľované najlepším RE/MAX maklérom z celého sveta nielen na základe výšky celkových hrubých provízií, ale aj v závislosti na dĺžke pôsobenia v spoločnosti RE/MAX. Maklér sa môže stať členom troch rôznych celosvetovo uznávaných klubov – Hall of Fame, Lifetime Achievement a hlavne najprestížnejšieho Circle of Legends. Najvyššie ocenenie Circle of Legends môže maklér získať až po viac ako desaťročnom pôsobení v RE/MAX, čo bezpochyby zaručuje jeho vysokú profesionálnu kvalitu. Ocenenia sú udeľované na dobu neurčitú a makléri môžu logo klubu používať na všetkých svojich propagačných materiáloch.

klubove ocenenia4 klubove ocenenia5 klubove ocenenia6

Toggle

Header styles

Layouts

Reset default